Den Haag Community Rules

Standaard :netherlands: Nederlands

 • Je respecteert een Moderator of hoger.
 • Je luistert naar een Moderator of hoger.
 • Met de wapens die je kunt kopen via gamepasses mag je niet mensen random mee doodschieten. Dit word gezien als RDM(Random Death Match) en hier staat eer server ban op.
 • Je speelt niet met je tools. Dit word gezien als tool abuse en hier staat een warn/demote op.
 • Je rijd zo netjes mogelijk. Je gaat dus niet over eht gras rijden. Dit is FRP en staat een server ban op.
 • Je steelt geen auto’s buiten roleplay. Mocht dit wel zo zijn dan kan een moderator je warnen/bannen voor FRP.
 • Je scheld niet met ziektes. Op elke ziekte staat een timeban van 3 dagen.
 • Bij het joinen van Den Haag ga je automatisch akkoord met de regels. Mocht je een regel overtreden kan dit van aanspreken tot een permanente verbanning lopen.
 • Exploiten is absoluut niet toegestaan. Mocht je dit wel doen en je word betrapt staat hier een Permanente Verbanning op die niet meer weggaat.

Hoe word er gehandeld?

 • Aanspreken.
 • Aanspreken.
 • Warn.
 • Serverban.
 • Timeban.
 • Pban.

Standard :uk: English

 • You respect a Moderator or higher.
 • You are listening to a Moderator or higher.
 • You are not allowed to shoot people randomly with the weapons that you can buy through game passes. This is seen as RDM (Random Death Match) and has a server ban on it.
 • You don’t play with your tools. This is seen as tool abuse and has a warn / demote on it.
 • You drive as neatly as possible. So you are not going to drive on the grass. This is FRP and has a server ban.
 • You don’t swear with illnesses. Each illness has a 3-day timeban.
 • By joining Den Haag you automatically agree to the rules. If you break a rule, this can range from being sued to a permanent ban.
 • Hacking is absolutely prohibited. If you do this and you get caught, there will be a Permanent Ban that will not go away.

How is it traded?

 • Addressing.
 • Addressing.
 • Warning.
 • Serverban.
 • Timeban.
 • Pban.

© Den Haag