Gemeente Rotterdam code of conduct :: NL version::

Gedragscode

Click here for EN version

Om problemen voor te zijn, is het van belang dat er wordt gehouden aan onze gedragscode. Gedragscode geldt voor zowel burger als onze admins.


1.1. Regels boven regels
Het is van belang dat regels die door de echte overheid geregeld is, maar ook regels die op Roblox gelden nageleefd worden. Dit voorkomt veel gedoe.

1.2. Sanctieregeling
Bij het niet voldoen van 1.1. wordt er een gepaste maatregel getroffen.


2.1. Onze basis huisregels (Dit zijn geen roleplay wetten, hiervoor kun je echt verbannen worden!)

  • Het is ten strengste verboden om te glitchen.
  • Roleplay moet realistisch zijn. Onrealistische dingen zijn o.a. het glitchen van auto’s bijvoorbeeld en dat mag niet!
  • Hacken is ten strengste verboden. Hier wordt gelijk ingegrepen, zonder excuus!
  • Voor racisme of discriminatie is er een zero tolerance beleid.

2.2.Sanctieregeling
Bij het zien van het verbreken van onze huisregels (2.1.) zal er een gepaste maatregel getroffen worden.

2.3. Informatie (sanctie) over de wetten

*Bij het verbreken van onze wetten zal er een boete, gevangenisstraf of een taakstraf aan het orde zijn. Denk aan bijvoorbeeld verkeersovertredingen, diefstal en veel meer.


Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hopelijk zien we je binnenkort bij de opening van onze server!

Team
Gemeente Rotterdam