I Wnat always using For v =

I want always usinf For

coede:

For v = 1,20 do
game.Workspace.Part.Size += Vector3(1,1,1)
end

In this code, I want it to be played again when the For loop ends, but how can I do it?

You can make it a local function and put it in a while loop or just put it in a while loop

Ex:

while true do
  for v = 1, 20 do
    game.Workspace.Part.Size += Vector3(1, 1, 1)
  end
end

And them break if needed

1 Like

Use a function to call it when needed instead.

function expandSize()
  for v = 1, 20 do
    workspace.Part.Size += Vector3.new(1, 1, 1)
  end
end

-- Calling
expandSize()
1 Like

for döngüsünde koddaki gibi
for v = 1, 20 do
game.Workspace.Part.Size += Vector3(1, 1, 1)
end
for v = 1, 20 do
game.Workspace.Part.Size -= Vector3(1, 1, 1)
end
ben bu kodda ama kübün büyüklüğünü for döngüsü ile arttırmayı sonra ise küçültmeyi istiyorum bu koduda mı While true do end in içine alacağım ???

Hello Mr_byDeveloper, I recommend you to be more specific and clear when asking questions on the forum.

For example your last reply is pretty complex to understand for me, even though I am a programmer.
I also want to ask you, are you turkish? Because I see your reply in turkish even though I don’t translate the page.

Yeah I am TURKISH Why ??? Unfortunately, Google Translate perceives the words in some sentences very wrongly. Sorry.

Tamam sana türkçe olarak anlatcam kanka o zaman.

1 Like

WHAT !!! Are you serius do you know Turkish ? :smiley: OMGGGGG

Ben türküm oglim. Anladığım kadarıyla küpü büyütüp küçültmeye çalışıyorsun değil mi?

evet for döngüsü bitince daha for döngüsü çalışmıyor nasıl yapabilirim ?

Bir Part’ı büyütüp küçültmenin bir kaç yolu var.

 1. For, While gibi döngüler kullanmak.
  Döngü kullanırsan task.wait() gibi ifadeler kullanarak yumuşaklaştırabilirsin.

 2. TweenService kullanmak.
  TweenService kullanırsan animasyonla olur.

Hangisini tercih ediyorsun? Tween’i öğrenmeni tavsiye ederim, çoğu şeyde kullanabiliyorsun, renkler gibi.

Use TweenService to animate any property.

peki While ile yapmaya çalışırsam

While For i = 1, 50 do
part.Size += Vector3(1,1,1)
end
şeklindemi yapacam yoksa
While true do mu kullancam ?

While döngüsünü kullanırsan şu şekilde Part’ı büyütebilirsin.

while Part.Size.X < 50 do
  Part.Size += Vector3.new(1, 1, 1)
end

Eğer yanlış yazmadıysam bu kodla birlikte Part bir küp olduğu için 3 eksenin uzunluğu eşit olacaktır.
Bu durumda döngünün şart kısmına hangi ekseni yazdığımız fark etmiyor.

1 Like

while Part.Size.X < 50 do
Part.Size += Vector3.new(1, 1, 1)
end
while Part.Size.X > 50 do
Part.Size -= Vector3.new(1, 1, 1)
end
bu kodla hem 50 ye ulaşana kadar büyüyecek sonra ise küçülecek böyle dimi ???

Temelde öyle fakat bir pürüz var. İkinci döngünün kondisyonu uygunsuz.

Part.Size.X > (Olmasını istediğin büyüklük)

şeklinde olmalı.

if else ile mi halledecem ???
yoks task.wait(süre) ile mi

Aşağıda yazdığım kod çalışmalı, az önce test ettim çok güzel çalıştı.

local Part = script.Parent

while Part.Size.X < 50 do
	Part.Size += Vector3.new(1, 1, 1)
	print("Büyüyor.")
	task.wait()
end

while Part.Size.X > 1 do
	Part.Size -= Vector3.new(1, 1, 1)
	print("Küçülüyor.")
	task.wait()
end

print("Küçüldü ve kod bitti.")
1 Like

tammdır deneyim
sağol

ama küp küçüldükden sonra TEKRAR büyüyüp Kısır DÖngüye giriyor mu ?

Bu kodda girmiyor fakat girmesini istiyorsan aşağıdaki kodu kullanabilirsin:

local Part = script.Parent

while true do
	while Part.Size.X < 50 do
		Part.Size += Vector3.new(1, 1, 1)
		print("Büyüyor.")
		task.wait()
	end

	while Part.Size.X > 1 do
		Part.Size -= Vector3.new(1, 1, 1)
		print("Küçülüyor.")
		task.wait()
	end

	print("Küçüldü ve döngü bitti.")
end