[Vietnamese Translations] How to join the Roblox Developer Forum - Làm thế nào để tham gia Roblox Developer Forum?

Original Post: How to join the Roblox Developer Forum
See my portfolio regarding translations here.


Chào mừng đến với Diễn đàn dành cho Nhà phát triển trên nền tảng Roblox (Roblox Developer Forum)!

Diễn đàn này là gì vậy?

Diễn đàn Developer Forum hỗ trợ những nhà phát triển trò chơi trên Roblox mặc dù họ là những thành viên mới hay giàu kinh nghiệm. Tại đây, bạn có thể học hỏi từ những cộng đồng phát triền giàu kinh nghiệm, tham gia trò chuyện và thảo luận về những tính năng mới trên Roblox cùng các nhân viên của hãng, và cuối cùng bạn có thể làm quen với toàn thể cộng đồng và nhân viên, những người đã tạo cho Roblox những cái riêng của nó!

Làm thế nào để tôi tham gia?

Để tham gia diễn đàn, tất cả những gì bạn cần là sử dụng Developer Forum làm tài nguyên trong việc phát triển trò chơi của bạn! Sau khi bạn đã tìm và đọc đủ các bài viết, bạn sẽ được tự động thăng cấp, và rồi bạn có thể tự tạo các bài viết trên diễn đàn bởi chính bản thân mình!

Liên kết


Translated by: @nvoax
Date: Feb 28, 2021
See my portfolio regarding translations here.