[Vietnamese Translations] How to level up on the Roblox Developer Forum - Làm thế nào để thăng cấp trên Roblox Developer Forum?

Original Post: How to level up on the Roblox Developer Forum
See my portfolio regarding translations here.


Tại diễn đàn dành cho các nhà phát triển trên Roblox (hay Roblox Developer Forum), chúng tôi đã đặt ra các mức độ tin cậy mà người dùng có thể đạt được trong quá trình tìm hiểu và tham gia vào quá trình thảo luận trên diễn đàn. Ví dụ, mức độ tin cậy trên diễn đàn có thể quyết định việc bạn có thể đăng các bài viết mới và những bài viết mà bạn có thể trả lời.

Bài viết này sẽ làm rõ những mức độ tin cậy có trên diễn đàn này và giải thích thế nào để bạn thăng cấp và mở khóa nhiều quyền đăng bài viết hơn qua thời gian.

Diễn đàn có những mức độ tin cậy nào?

Người xem (Visitor)

Bạn sẽ đạt được mức độ tin cậy này vào lần đăng nhập đầu tiên trên diễn đàn bằng tài khoản Roblox của bạn.
Với tư cách là Người xem, bạn có thể xem hầu hết các chuyên mục trên diễn đàn, bao gồm các thông báo, các bài viết hỗ trợ nhà phát triển, các bài viết liên quan đến tài nguyên và các hướng dẫn, cùng với đó là cái báo cáo lỗi và những yêu cầu về tính năng được gửi lên bởi các thành viên của diễn đàn.

Tuy nhiên bạn vẫn chưa được đăng bài viết, nhưng bạn có thể tìm và đọc các bài viết và các chủ đề. Chúng tôi luôn theo dõi những bài viết mà bạn đã tìm và đọc, hơn nữa bạn có thể lưu (bookmark) bài viết và chủ đề mà bạn cảm thấy hấp dẫn.

Để được thăng cấp lên Thành viên (Member), bạn cần phải đọc đủ các bài viết trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi bạn đã gặp được chỉ tiêu đề ra, bạn sẽ được tự động thăng cấp lên Thành viên.

Thành viên (Member)

LƯU Ý: Cấu phần này hiện đã quá hạn

Tất cả các sự thăng cấp từ Member (Thành viên) lên Regular (Thành viên thường nhật) đã bị dừng cho đến khi tiêu chí mới được cập nhật, vì phê duyệt bài viết đã bị bỏ từ tháng Chín, 2020.

Với tư các là một thành viên, giờ đây bạn có thể xem và đăng các bài viết trên hầu hết các danh mục trên diễn đàn. Vui lòng lưu ý rằng một số bài viết và chủ đề bạn đăng đều được thông qua phê duyệt trước khi chúng được công khai với mọi người.

Để thăng cấp lên Regular (Thành viên thường nhật), bạn cần phải chắc rằng bạn đã (1) sử dụng forum phù hợp theo các nội quy đã được đề ra, (2) đã đăng một số bài viết trên forum, (3) đọc forum được một vài tuần và (4) bạn cần phải thành công thông qua phê duyệt bài viết một vài lần. Bạn sẽ được tự động thăng cấp lên Thành viên thường nhật một khi đã đáp ứng đủ tiêu chí và có một lý lịch tốt.

Thành viên thường nhật (Regular)

Với tư cách là một Thành viên thường nhật, giờ đây bạn có thể tạo bài viết và trả lời trong tất cả các danh mục, vì bạn đã thể hiện rằng bạn có đủ khả năng và kiến thức để tạo ra các bài viết theo quy chuẩn và nội quy đã đề ra của diễn đàn.

Biên tập viên (Editor)

Biên tập viên là một cộng đồng của những người đã gắn bó lâu năm với diễn đàn và họ có thể chỉnh sửa tên chủ đề và thay đổi danh mục của các chủ đề. Họ sẽ chỉ sử dụng những quyền lợi này để hỗ trợ cho cộng đồng người dùng, ví dụ như khi một chủ đề được đặt sai ở một danh mục nào đó, hoặc tên chủ đề không rõ ràng hoặc có một số lỗi có thể chỉnh sửa lại được.

Lãnh đạo (Leader)

Lãnh đạo là những nhân viên của Roblox và là những thành viên vô cùng tín nhiệm của cộng đồng người dùng, họ cũng có thể (cùng với những quyền lời mà Biên tập viên được) chỉnh sửa nội dung bài viết, khóa và ẩn bài viết, hoặc ghép các trả lời và các chủ đề khác. Họ có thể sử dụng các tính năng này để làm diễn đàn được sử dụng và tra cứu dễ dàng hơn và cải thiện dòng thảo luận.

Lãnh đạo không thể xem và xử lý các báo cáo cộng đồng trên các bài viết. Chỉ có @.DevEngagementTeam có thể xử lý các báo cáo cộng đồng.


Làm thể nào để tôi xem mức độ tin cậy của người khác?

Mức độ tin cậy

Bạn có thể tìm thấy mức độ tin cậy của mình trên profile của bạn được ghi là “Trust Level” (bấm “Expand” trước để mở ra):

Tương tự như vậy, bạn có thể xem mức độ tin cậy của người khác bằng cách vào trang chủ của họ.

Nhân viên

Một số người dùng có một kí hiệu bên cạnh ảnh đại diện của họ để chỉ ra rằng họ là nhân viên của Roblox.

Nhân viên của Roblox

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Ai có thể xem / tạo các bài viết trên forum?

Người xem có thể xem hầu hết các danh much. Thành viên và các cấp cao hơn có thể xem thêm Phản hồi về Diễn đàn (Forum Feedback), và có thể đăng các trả lời và chủ đề hầu hết mọi nơi. Bạn có thể xem bài viết “About” ở đầu mỗi danh mục để xem ai có những quyền gì cho danh mục đó.

Tôi có thể bị hạ cấp không?

Bạn có thể bị loại bỏ khỏi diễn đàn nếu bạn phá vỡ các nguyên tắc cộng đồng, hoặc các hướng dẫn của ban Developer Relations. Nếu bạn tuân thủ các quy tắc mà chúng tôi đặt ra, bạn sẽ không bị mất cấp độ Thành viên hoặc Thành viên thường nhật một khi bạn đã đạt được chúng.

Để biết thêm thông tin và chi tiết về “hệ thống ba cảnh cáo”, xem tại:

Tôi thấy có một số người dùng với chức danh “Programmer (Lập trình viên)” hoặc “Builder (Người xây dựng)”, làm thế nào để tôi có chúng?

Bạn có thể tham gia một trong những nhóm dưới đây, và rồi các chức danh tương ứng sẽ hiển thị bên cạnh tên của bạn.

Điều này chỉ cho thấy rằng bạn có kinh nghiệm trong một lĩnh vực cụ thể nào đó.

Tôi có một ý kiến hoặc một vấn đề liên quan đến diễn đàn mà tôi muốn chia sẻ!

Bạn có thể đăng chúng tại danh mục #forum-feedback. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra danh mục này cho những yêu cầu về tính năng mới và những vấn đề còn tồn đọng. Tất cả các vấn đề và các yêu cầu tính năng mới của bạn đều được chúng tôi quan tâm!

Để yêu cầu thêm về những tính năng hoặc báo cáo lỗi trên Roblox, vui lòng sử dụng danh mục #platform-feedback.

Nếu bạn có những câu hỏi về phê duyệt forum, vui lòng liên hệ riêng nhóm @.DevEngagementTeam.Translated by: @nvoax
Date: Feb 27, 2021
See my portfolio regarding translations here.

4 Likes